مقالات آموزشی

/مقالات آموزشی

اسمز معکوس:

توسط | 2018-02-10T14:10:23-01:00 فوریه 11th, 2017|

اسمز معکوس (Reverse osmosis) فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به [...]

دیدگاه‌ها برای اسمز معکوس: بسته هستند

طراحی تصفیه خانه:

توسط | 2018-02-10T13:28:58-01:00 فوریه 11th, 2017|

با توجه به مبانی مورد نیز طراحی مانند دبی فاضلاب روزانه، جریان متوسط ساعتی، ضریب پیک، جریان پیک ساعتی، غلظت BOD 5 فاضلاب تصفیه خانه مورد نظر طراحی می گردد . بخشهاي مختلف سيستم تصفيه خانه عبارتند از : آشغال [...]

دیدگاه‌ها برای طراحی تصفیه خانه: بسته هستند