عملیات نصب سپتیک تانک

عملیات نصب سپتیک تانک ۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۹:۲۰:۴۲ +۰۳:۳۰

Project Description

شروع عملیات نصب سپتیک تانک پروژه تعاونی مسکن امید دژبان
منطقه ۲۲ تهران – ۹۴/۱۲/۲۰