مرمت و بازسازی قسمتهای مختلف بیمارستان شریعتی

/مرمت و بازسازی قسمتهای مختلف بیمارستان شریعتی
مرمت و بازسازی قسمتهای مختلف بیمارستان شریعتی ۱۳۹۷-۱-۱۶ ۱۶:۵۱:۰۴ +۰۴:۳۰

Project Description