نصب سپتیک پلی اتیلن پروژه برلیان

//نصب سپتیک پلی اتیلن پروژه برلیان
نصب سپتیک پلی اتیلن پروژه برلیان ۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۹:۱۴:۴۰ +۰۳:۳۰

Project Description

نصب سپتیک پلی اتیلن شرکت آبراهه زلال پروژه برلیان (تعاونی مسکن هوا فضا)
منطقه 22 تهران
شرکت آبراهه زلال
40 مترمکعبی