مشتریان

/مشتریان
مشتریان 2018-05-14T13:10:46+00:00
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دانشگاه آزاد بمدانشگاه آزاد اسلاميدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات دانشگاه آزاد چالوسدانشگاه آزاد اسلاميدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتدانشگاه آزاد اسلاميدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دانشگاه آزاد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب سلف سرويس دانشگاه آزاد اهوازدانشگاه آزاد اسلاميدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد ميبد يزددانشگاه آزاد اسلاميدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه پيام نور تكابدانشگاه پيام نوردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه پيام نور شاهين دژدانشگاه پيام نوردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد بافتدانشگاه آزاد واحد بافت کرماندانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه ولی عصر رفسنجاندانشگاه ولی عصر رفسنجاندانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان ضيائياندانشگاه علوم پزشکی تهرانبیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان خان ببينآقاي دكتر مفيدبیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان آبانشركت همكاربیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان مدائنشركت همكاربیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان قمر بني هاشمشركت همكاربیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان بهارلودانشگاه علو پزشکی تهرانبیمارستان ها
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مرغداري همدان – كشتارگاه آبگرمآقاي مهندس جليلوندكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب کشتارگاه صنعتی اردبیلآقاي مهندس سردشتیكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانجات سيمان ايلامآقاي مهندس رجبيكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي پروژه كارخانه نوشينشركت فراتكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي شركت فرا صنعتشركت فراصنعت – آقاي مهندس امانيكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانجات تاكنو گازآقاي مهندس نصرالله زادهكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانجات صنعتي آماآقاي مهندس شيرازيانكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب آب ميوه و كنستانترهشركت بهساز انرژيكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه گچ سارانآقاي مهندس حسینیكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارگاه شن و ماسه بمآقاي مهندس جرجندیكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارگاه شن و ماسه بریما ماشینآقاي مهندس علیپوركشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي پالايشگاه بندر عباسشركت استار اويل (شركت اندونزيا و استراليايي)كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي كمپ بوستانوشركت استار اويل (شركت اندونزيا و استراليايي)كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي شرکت فسفات کارونشركت همکاركشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه آب صنعتي لوله سازی ماهشهرشركت همکاركشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي شرکت جابونشركت همکاركشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه شایان گستر ارومیهشركت شایان گستر ارومیهكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه پرند کارتونشركت پرند کارتون آملكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه تن ماهيشركت دريا رويانكشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرندبنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بنادر صيادي كياشهرسازمان شيلات ايران – اداره مطالعه و احداث بنادر صيادي – آقاي مهندس غفاريسازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات فرماندهي مهندسي نيروي انتظاميفرماندهي مهندسي نيروي انتظاميسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداره آگاهي شيرازنيروي انتظاميسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداره مبارزه با مواد مخدرنيروي انتظاميسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی نیروی انتظامینیروی انتظامی اصفهان _ فریدن _ آقای مهندس حیدریسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دروازه قران شيرازفرماندهي مهندسي ناجاسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه هوافضاگروه صنايع شهيد باكريسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه هوافضاگروه صنايع شهيد ستاريسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه ياسوج، سيسخت و دهدشتمسكن و شهرسازي استان كهگيليويه و بوير احمدسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مهر شهرصندوق بازنشتگي و ذخيره و رفاه هماسازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت ونصب سيستم سختي گيري تاسيسات پادگان مالك اشترشركت فتح آوران اراكسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مركز آموزش مديريت دولتي قزوينشركت پارت سرا ـ آقاي مهندس حاميسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دادگستري بمعمران و مسكن قدس رضوي _ آقاي مهندس توكليسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه كانكسهاي ژاپنيفرمانداري بم _ آقاي مهندس خزائيسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني مسكن تامين اجتماعي گرگانآقاي مهندس سلامتسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه فرمانداري بم اردوگاه گلستان 1فرمانداري بم _ آقاي مهندس خزائيسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تامین اجتماعی رفسنجانتامین اجتماعی رفسنجانسازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت و نصب سيستم تصفیه فاضلاب مجتمع فرهنگیان کوثرتعاونی مسکن فرهنگیان کوثرسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه آب خانه گستر پاسارگاد اصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکنسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه آب و فاضلاب غرب استان تهرانآبفای غرب استان تهرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صنايع انصار المهديصنايع انصار المهديسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب ساختمان اداري برق تهراناداره برق تهرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دهدشتصندوق انصار المجاهدينسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداري لواسانشركت پايا نور (صندوق انصار المجاهدين)سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهرداری منطقه 22اقای مهندس نگارشیسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صبا باطریذوب فلزات فجر ، آقای مهندس طوقانیسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه سد گاوشانجهاد توسعه منابع آبسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسكوني لواسانشركت پايا نور (صندوق انصار المجاهدين)سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه خانه گستر پاسارگاد اصفهانشركت سرمايه گذاري مسكنسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني مسكن صدا و سيماصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب ایستگاه راه آهن اسلامشهرشركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران – تهرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ازگلوزارت امور خارجهسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني دارابادوزارت امور خارجهسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مدرسه بعثتاداره نوسازی مدارس استان تهران – شرکت بارو سازان پایورسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مهتابتعاونی مسکن بسیج وزارت خانه ها و اداراتسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب فرود گاه قشمشرکت ساختمانی راه و کویرسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب فرودگاه نوشهرشرکت ساختمانی هستیا صنعتسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پادگان مینی سیتینیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه میراث فرهنگیمیراث فرهنگی استان سمنانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارخانه گسترش خودرو آسیاکارخانه گسترش خودرو آسیاسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بندر نوشهراداره کل بنادر دریانوردی مازندران – شرکت راه شولدرسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صدا و سیماصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب میدان میوه و تره بار مجدیهسازمان میوه و تره بار – شرکت پارس آموتسازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني طوسپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ازگلوزارت امور خارجهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني خ باغ مهرآقاي مهندس سروشپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شهرك خوشبختي (مشاع دماوند)آقاي مهندس صالحيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب ساختمان ادارياداره برق تهرانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني 32 واحدي الهيهآقاي مهندس كملاخ و شركاءپروژه های مسکونی، اداری
طراحي واجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني 32 واحدي اختياريهآقاي مهندس اربابيانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني دارابادوزارت امور خارجهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب رستوران فردوس زرندآقاي مهندس خردمند ـ ييلاقيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تـصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني آرشآقاي مهندس حبيبيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني پرديسانآقاي مهندس طاهريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی درکهاقای مهندس فاضلیپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني دروسآقاي مهندس خنجريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني خ دولتآقاي مهندس سلطان احمديپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرندآقاي مهندس مراد عباسيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني گل ميناخانم مهندس ميرزاييپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه قشمشركت خاكساپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دروسآقاي مهندس پورهاديانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرندبنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهرانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهرك صنعتي بشلآقاي مهندس نعمتيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه الهيهآقاي مهندس رمضانيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه كردانآقاي مهندس منصوريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرودآقاي مهندس احمدیپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرودآقاي مهندس مسعود زادهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرودآقاي مهندس گلیجانیپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شرکت استحکام نحلآقاي مهندس افسریپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج ميلادشركت يادمان سازهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني لواسانآقاي مهندس باقريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نظرآبادشركت سيم پودپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اروميهشركت خاكساپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ وليعصرآقاي مهندس انتظاريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ وزرامهندسين مشاور حريرچي و همكارانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ نياورانآقاي مهندس تجليپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بابلسرآقاي مهندس مير رمضانيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني الهيهآقاي مهندس ميدانيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني لواسانآقاي مهندس باقريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب نياورانآقاي مهندس مفخمپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهر ريآقاي مهندس نيك خواهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه فشمآقاي مهندس قربانيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني ارغوانآقاي مهندس جماليپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني قيطريهآقاي مهندس رحيميانپروژه های مسکونی، اداری
اجراء سيستم جمع آوري تصفيه فاضلاب مجتمع 423 واحدي نطام پزشكي لويزانآقاي مهندس حافظي و همكارانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع 15 واحدي نياورانآقاي مهندس ميثميپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج گل سنگآقاي مهندس تجليپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دارآبادآقاي مهندس رازدانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني گرگانآقاي مهندس فلسفيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج زعفرانيهآقاي مهندس رفتاريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج مهرگانآقاي مهندس اسماعيل زادهپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ظفرآقاي مهندس وثوقيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني نياورانآقاي مهندس داوريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی سیمرغآقای مهندس بیگیپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی رودهنآقای مهندس پارساپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی الهیهاقای مهندس رفتاریپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه آب و فاضلاب غرب استان تهرانآقاي مهندس شريف آباديپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني ايده آل بمآقاي مهندس نظام آباديپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه دفتر مركزي خانه گستر پاسارگادآقاي مهندس ملكپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه موقوفه حاج باقريسازمان اوقاف رفسنجانپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع لواساناقای مهندس افجعه ایپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه برج لادنآقاي مهندس ملكيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه الگانتآقاي مهندس صادقيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نورآقاي دكتر طراوتپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه خانه گستر پاسارگاد اصفهانشركت سرمايه گذاري مسكنپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي شبكه انتقال فاضلاب پروژه خيامآقاي مهندس موسويپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نياورانآقاي مهندس فرهاديپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نياورانآقاي مهندس طرازيپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه جاجرودآقاي مهندس ذهتابپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صنايع هوايي مهر آبادآقاي مهندس منصوريپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اراكشركت راه كار صنايع نوينپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهاب شهرتعاونی مسکن بازنشستگاه نیروهای مسلحپروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب رستوران فردوس زرندآقاي مهندس خردمند ـ ييلاقيمتفرقه
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات فرماندهي مهندسي نيروي انتظاميفرماندهي مهندسي نيروي انتظاميمتفرقه
ساخت ونصب سيستم سختي گيري تاسيسات پادگان مالك اشترشركت فتح آوران اراكمتفرقه
اجراء سيستم جمع آوري تصفيه فاضلاب مجتمع 423 واحدي نطام پزشكي لويزانآقاي مهندس حافظي و همكارانمتفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پارك تولدآقاي مهندس بيرجنديانمتفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب باشگاه بانك مليشركت بتن شيبمتفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه استخر پردیسانشهرداری منطقه 11 ، آقای مهندس علیزادهمتفرقه