مشتریان

/مشتریان
مشتریان 2018-05-14T13:10:46+00:00
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دانشگاه آزاد بم دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات دانشگاه آزاد چالوس دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دانشگاه آزاد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب سلف سرويس دانشگاه آزاد اهواز دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد ميبد يزد دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه پيام نور تكاب دانشگاه پيام نور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه پيام نور شاهين دژ دانشگاه پيام نور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه آزاد واحد بافت دانشگاه آزاد واحد بافت کرمان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دانشگاه ولی عصر رفسنجان دانشگاه ولی عصر رفسنجان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان ضيائيان دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان خان ببين آقاي دكتر مفيد بیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان آبان شركت همكار بیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان مدائن شركت همكار بیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان قمر بني هاشم شركت همكار بیمارستان ها
اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان بهارلو دانشگاه علو پزشکی تهران بیمارستان ها
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مرغداري همدان – كشتارگاه آبگرم آقاي مهندس جليلوند كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب کشتارگاه صنعتی اردبیل آقاي مهندس سردشتی كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانجات سيمان ايلام آقاي مهندس رجبي كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي پروژه كارخانه نوشين شركت فرات كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي شركت فرا صنعت شركت فراصنعت – آقاي مهندس اماني كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانجات تاكنو گاز آقاي مهندس نصرالله زاده كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانجات صنعتي آما آقاي مهندس شيرازيان كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب آب ميوه و كنستانتره شركت بهساز انرژي كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه گچ ساران آقاي مهندس حسینی كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارگاه شن و ماسه بم آقاي مهندس جرجندی كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارگاه شن و ماسه بریما ماشین آقاي مهندس علیپور كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي پالايشگاه بندر عباس شركت استار اويل (شركت اندونزيا و استراليايي) كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي كمپ بوستانو شركت استار اويل (شركت اندونزيا و استراليايي) كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي شرکت فسفات کارون شركت همکار كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه آب صنعتي لوله سازی ماهشهر شركت همکار كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي شرکت جابون شركت همکار كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه شایان گستر ارومیه شركت شایان گستر ارومیه كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه پرند کارتون شركت پرند کارتون آمل كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه تن ماهي شركت دريا رويان كشتارگاه و كارخانجات
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرند بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بنادر صيادي كياشهر سازمان شيلات ايران – اداره مطالعه و احداث بنادر صيادي – آقاي مهندس غفاري سازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداره آگاهي شيراز نيروي انتظامي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی نیروی انتظامی نیروی انتظامی اصفهان _ فریدن _ آقای مهندس حیدری سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دروازه قران شيراز فرماندهي مهندسي ناجا سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه هوافضا گروه صنايع شهيد باكري سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه هوافضا گروه صنايع شهيد ستاري سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه ياسوج، سيسخت و دهدشت مسكن و شهرسازي استان كهگيليويه و بوير احمد سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مهر شهر صندوق بازنشتگي و ذخيره و رفاه هما سازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت ونصب سيستم سختي گيري تاسيسات پادگان مالك اشتر شركت فتح آوران اراك سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مركز آموزش مديريت دولتي قزوين شركت پارت سرا ـ آقاي مهندس حامي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دادگستري بم عمران و مسكن قدس رضوي _ آقاي مهندس توكلي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه كانكسهاي ژاپني فرمانداري بم _ آقاي مهندس خزائي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني مسكن تامين اجتماعي گرگان آقاي مهندس سلامت سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه فرمانداري بم اردوگاه گلستان 1 فرمانداري بم _ آقاي مهندس خزائي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تامین اجتماعی رفسنجان تامین اجتماعی رفسنجان سازمان ها و ارگان های دولتی
ساخت و نصب سيستم تصفیه فاضلاب مجتمع فرهنگیان کوثر تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه آب خانه گستر پاسارگاد اصفهان شرکت سرمایه گذاری مسکن سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه آب و فاضلاب غرب استان تهران آبفای غرب استان تهران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صنايع انصار المهدي صنايع انصار المهدي سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب ساختمان اداري برق تهران اداره برق تهران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دهدشت صندوق انصار المجاهدين سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اداري لواسان شركت پايا نور (صندوق انصار المجاهدين) سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهرداری منطقه 22 اقای مهندس نگارشی سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صبا باطری ذوب فلزات فجر ، آقای مهندس طوقانی سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه سد گاوشان جهاد توسعه منابع آب سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسكوني لواسان شركت پايا نور (صندوق انصار المجاهدين) سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه خانه گستر پاسارگاد اصفهان شركت سرمايه گذاري مسكن سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني مسكن صدا و سيما صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب ایستگاه راه آهن اسلامشهر شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران – تهران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ازگل وزارت امور خارجه سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني داراباد وزارت امور خارجه سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مدرسه بعثت اداره نوسازی مدارس استان تهران – شرکت بارو سازان پایور سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مهتاب تعاونی مسکن بسیج وزارت خانه ها و ادارات سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب فرود گاه قشم شرکت ساختمانی راه و کویر سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب فرودگاه نوشهر شرکت ساختمانی هستیا صنعت سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پادگان مینی سیتی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه میراث فرهنگی میراث فرهنگی استان سمنان سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه کارخانه گسترش خودرو آسیا کارخانه گسترش خودرو آسیا سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بندر نوشهر اداره کل بنادر دریانوردی مازندران – شرکت راه شولدر سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صدا و سیما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب میدان میوه و تره بار مجدیه سازمان میوه و تره بار – شرکت پارس آموت سازمان ها و ارگان های دولتی
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني طوس پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ازگل وزارت امور خارجه پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني خ باغ مهر آقاي مهندس سروش پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب شهرك خوشبختي (مشاع دماوند) آقاي مهندس صالحي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب ساختمان اداري اداره برق تهران پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني 32 واحدي الهيه آقاي مهندس كملاخ و شركاء پروژه های مسکونی، اداری
طراحي واجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني 32 واحدي اختياريه آقاي مهندس اربابيان پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني داراباد وزارت امور خارجه پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب رستوران فردوس زرند آقاي مهندس خردمند ـ ييلاقي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تـصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني آرش آقاي مهندس حبيبي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني پرديسان آقاي مهندس طاهري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی درکه اقای مهندس فاضلی پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني دروس آقاي مهندس خنجري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني خ دولت آقاي مهندس سلطان احمدي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرند آقاي مهندس مراد عباسي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني گل مينا خانم مهندس ميرزايي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه قشم شركت خاكسا پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه دروس آقاي مهندس پورهاديان پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه پرند بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهرك صنعتي بشل آقاي مهندس نعمتي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه الهيه آقاي مهندس رمضاني پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه كردان آقاي مهندس منصوري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرود آقاي مهندس احمدی پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرود آقاي مهندس مسعود زاده پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مسکونی نمک آبرود آقاي مهندس گلیجانی پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شرکت استحکام نحل آقاي مهندس افسری پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج ميلاد شركت يادمان سازه پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني لواسان آقاي مهندس باقري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نظرآباد شركت سيم پود پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اروميه شركت خاكسا پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ وليعصر آقاي مهندس انتظاري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ وزرا مهندسين مشاور حريرچي و همكاران پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه خ نياوران آقاي مهندس تجلي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه بابلسر آقاي مهندس مير رمضاني پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني الهيه آقاي مهندس ميداني پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني لواسان آقاي مهندس باقري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب نياوران آقاي مهندس مفخم پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهر ري آقاي مهندس نيك خواه پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه فشم آقاي مهندس قرباني پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني ارغوان آقاي مهندس جمالي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني قيطريه آقاي مهندس رحيميان پروژه های مسکونی، اداری
اجراء سيستم جمع آوري تصفيه فاضلاب مجتمع 423 واحدي نطام پزشكي لويزان آقاي مهندس حافظي و همكاران پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع 15 واحدي نياوران آقاي مهندس ميثمي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج گل سنگ آقاي مهندس تجلي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب دارآباد آقاي مهندس رازدان پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني گرگان آقاي مهندس فلسفي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج زعفرانيه آقاي مهندس رفتاري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب برج مهرگان آقاي مهندس اسماعيل زاده پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع ظفر آقاي مهندس وثوقي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب مجتمع مسكوني نياوران آقاي مهندس داوري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی سیمرغ آقای مهندس بیگی پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی رودهن آقای مهندس پارسا پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع مسکونی الهیه اقای مهندس رفتاری پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه آب و فاضلاب غرب استان تهران آقاي مهندس شريف آبادي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه تعاوني ايده آل بم آقاي مهندس نظام آبادي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه دفتر مركزي خانه گستر پاسارگاد آقاي مهندس ملك پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه موقوفه حاج باقري سازمان اوقاف رفسنجان پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجرای سيستم تصفيه فاضلاب پروژه مجتمع لواسان اقای مهندس افجعه ای پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه برج لادن آقاي مهندس ملكي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه الگانت آقاي مهندس صادقي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نور آقاي دكتر طراوت پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه آب پروژه خانه گستر پاسارگاد اصفهان شركت سرمايه گذاري مسكن پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي شبكه انتقال فاضلاب پروژه خيام آقاي مهندس موسوي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نياوران آقاي مهندس فرهادي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه نياوران آقاي مهندس طرازي پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه جاجرود آقاي مهندس ذهتاب پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه صنايع هوايي مهر آباد آقاي مهندس منصوري پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه اراك شركت راه كار صنايع نوين پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب پروژه شهاب شهر تعاونی مسکن بازنشستگاه نیروهای مسلح پروژه های مسکونی، اداری
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب رستوران فردوس زرند آقاي مهندس خردمند ـ ييلاقي متفرقه
ساخت و نصب سيستم سختي گيري تاُسيسات فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي متفرقه
ساخت ونصب سيستم سختي گيري تاسيسات پادگان مالك اشتر شركت فتح آوران اراك متفرقه
اجراء سيستم جمع آوري تصفيه فاضلاب مجتمع 423 واحدي نطام پزشكي لويزان آقاي مهندس حافظي و همكاران متفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پارك تولد آقاي مهندس بيرجنديان متفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب باشگاه بانك ملي شركت بتن شيب متفرقه
طراحي و اجراء سيستم تصفيه فاضلاب پروژه استخر پردیسان شهرداری منطقه 11 ، آقای مهندس علیزاده متفرقه
0/5 (0 نظر)