شركت آبراهه، مشاور، طراح و مجری سيستم های تصفيه آب و فاضلاب با آگاهي از مشكلات زيست محيطی پيش روی صنايع و اجتماعات و با انگيزه رفع معضلات محيط زيست با بهره گيری از مهندسان و متخصصين مجرب در رشته های محيط زيست، شيمی، آب و فاضلاب آمادگی خود را در زمينه های زير اعلام می دارد:

مشاوره، طراحی و اجراء سيستمهای جمع آوری و تصفيه آب و پسابهای صنعتی و بهداشتی شامل:

طراحی و اجراء شبكه های فاضلابرو

  • شناسايی انواع آلاينده های موجود در پسابهای خروجی (نظير فلزات سنگين، مواد معلق و مواد رنگی، تركيبات سمی و سرطان زا، باكتری های بيماری زا و غيره) از طريق نمونه برداری و آزمايش و ارائه طرح مقدماتی.
  • طراحی و ساخت تصفيه خانه های فاضلاب (پكيج فلزی و حوضچه های بتنی) جهت حذف عوامل آلوده كننده از پساب های خروجی صنايع و مجتمعهای مسكونی.
  • ساخت و فروش سيستمهای پيش ساخته بتنی تصفيه فاضلاب از قبيل انواع سپتك تانك (سپتیک تانک – ایمهاف تانک بتونی)، فيلتر چربی گير و غيره.
  • اصلاح طرحهای نا كارآمد و ارائه روشهای كابردی جهت راه اندازی و رفع نواقص از تصفيه خانه های موجود.

طراحی و ساخت تصفيه خانه های آب

  • ساخت و فروش انواع سختی گير، ديايونايزر، فيلترهای شنی، كربن فعال و دياتوميت جهت تصفيه آب.
  • آموزش پرسنل و ارائه برنامه های بهره برداری و نگهداری از تصفيه خانه های آب و فاضلاب.

آبراهه زلال

برخی از مشتریان آبراهه زلال

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)