اصول تصفیه آب با این روش ایجاد اختلاف فشار بین فشار اسمزی محلول و فشار عبوری از یک غشاء نیمه تراوا می باشد . به این ترتیب آب خام ورودی به دو جریان آب با املاح بسیار پائین و آب غلیظ با املاح بسیار بالا تقسیم می گردد. سیستم اسمز معکوس نیاز به مواد شیمیایی مصرفی روزانه نداشته و در مواردی که (T.D.S) آب خام بالاتر ازppm 500 باشد بهترین روش املاح زدایی است . قبل از آنکه آب خام وارد سیستم شود یک سری عملیات مقدماتی به نام پیش تصفیه بر حسب آنالیز آب روی آن صورت می گیرد (فیلتراسیون ، سختی گیری و جذب کربنی) .

آب خروجی از واحد پیش تصفیه وارد یک محفظه شامل المان هایی از نخ فشرده در هم پیچیده از جنس پلی پروپیلن pp می گردد این واحد ذرات بزرگتر از 5 میکرون موجود در آب را حذف می نماید تا از ایجاد آسیب به ممبرانها جلوگیری به عمل آید . سپس به منظور تامین فشار لازم آب وارد یک پمپ فشار قوی HP Pump ( پمپ طبقاتی ) می گردد . آب با فشار بالا وارد محفظه هایی از جنس استیل و یاFRP که حاوی ممبرانهایی از جنس پلی آمید و از نوعSpira Wound می گردد خروجی این واحد شامل دو جریان Concentrate ) ) یا غلیظ و جریان (Permeate) یا با املاح بسیار پائین می باشد بد ین ترتیب آب بدون املاح مورد نظر تامین گشته است .

از تجهیزات و ابزار کنترلی این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • فلومترهای اندازه گیری جریان
  • لوله و اتصالات استیل یا سوپر پایپ و P.V.Cبرای دو خط تحت فشار و فشار پایین
  • شیر فلکه های تنظیم جریان ، شیرهای نمونه گیری و شیر فشار شکن
  • الکترو کنداکتیویتی متر
  • PH متر
  • مانومتر
  • تابلوی توزیع قدرت و مدار فرمان