سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه فیزیکی ( ته نشینی ) و تصفیه زیستی ( بیولوژیکی ) در آن با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان انجام می گردد. سپتیک تانکها تشکیل شده از استوانه سرپوشیده ای که معمولا با بتون آرمه و و در ابعاد مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتیک بدلیل کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق را به صورت ته نشینی از دست می دهد. مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره جمع می شوند این لجن حاوی ارگانیسم های زنده مختلف و مفیدی میباشد که به آنها عنوان کارگران تصفیه خانه هوازی و بی هوازی می دهند . این ارگانیسم ها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا و منبع انرزی برای رشد و تکثیر خود استفاده می کنند و با مصرف بیشتر محتویات فاضلاب به عنوان غذا فاضلاب را تصفیه می کند .

طراحی سپتیک تانکهای تولیدی شرکت آبراهه به گونه ای صورت گرفته است که فضای مناسبی را جهت رشد و تکثیر باکتریهای بی هوازی که هضم لجن تولیدی را بر عهده دارند فراهم نماید . از این رو حجم لجن در کف سپتیک تانک تقریباً ثابت است . این افزایش حجم به گونه ایی است که طبق جدول و فرمولهای موجود برای دستگاههای تولیدی شرکت آبراهه تا چندین سال نیازی به تخلیه لجن از داخل دستگاه نیست و اما فاضلابی که قبلاٌ وارد دستگاه سپتیک تانک شده است ، به علت از دست دادن مواد جامد معلق خود ، سبکتر گشته ودر بالای دستگاه جمع می شود . با ورد فاضلاب جدید که سنیگن می باشد و به کف دستگاه ته نشین می شود طبق قانون ظروف مرتبطه ، به همان میزان پساب حاصل از تصفیه فاضلاب که در بالای سپتیک تانک قرار گرفته از قسمت خروجی خارج می گردد . یکی از محاسن این نوع سپتیک تانکها نسبت به انباره موجود مسئله بو می باشد. بواسطه اینکه سپتیکهای شرکت آبراهه کاملاٌ ایزوله و آببندی میباشد بویی احساس نمی گردد .

از محاسن استفاده از سپتیک تانک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • سرعت اجراء
  • مناسب برای زمینه ها در و یا زمینهائی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی در آن بالا می باشد. بدلیل اینکه استقرار در زمین مکانی را اشغال نمی نماید.
  • به دلیل اینکه یک سازه بتنی مسطح به آرماتور می باشد نه تنها کاهش استحکام پی ساختمان به دلیل حفاری را باعث نمی گردد ، تقویت خاک زیر پی را نیز بدنبال دارد.
  • هزینه بسیار مناسب
  • بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکی نیازی به تعمیر و هزینه نگهداری و اپراتور ندارد.

جدول مشخصات فنی سپتیک تانک های پیش ساخته شرکت آبراهه

قابلیت کارکرد حجم
(لیتر)
ارتفاع
(متر)
قطر دستگاه
(سانتی متر)
مدل
نفر واحد مسکونی
5 1 1000 2.19 90 ST1
10 2 2000 2.66 110 ST2
15 3 3000 3.13 110 ST3
15 3 3000 2.19 110 ST4
20 4 4000 2.66 160 ST5
25 5 5000 3.13 160 ST6
30 6 6000 3.60 160 ST7
35 7 7000 4.07 160 ST8
40 8 8000 4.54 160 ST9
45 9 9000 5.01 160 ST10
50 10 10000 5.48 160 ST11